Nota Ringkas


Bahagian B – Penamaan Anak


1. Waktu?


Hari ke-7 (boleh juga lebih awal)Rasulullah s.a.w: "Setiap budak tergantung dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh dan dinamakan serta dicukurkan kepalanya."


2. Pemilihan nama


Nama yang Baik + Indah,Rasulullah s.a.w: "Kamu sekalian di Hari Kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kamu dan nama-nama bapa-bapa kamu, maka hendaklah kamu memperelok nama-nama kamu."


Nama2 yang Allah suka: Abdullah, Abdu ArRahman, nama2 para Nabi + menunjukkan tanda kehambaan kpd Allah,Rasulullah s.a.w: "Sebaik-baik nama kamu di sisi Allah azzawajalla ialah Abdullah dan Abdur Rahman."


Nama2 yang patut dijauhi:
  1. Jauhi nama2 merendahkan kehormatan anak, bole jadi bahan ejekan / sungutan. ('Ashiyah - penderhaka)

  2. Jauhi nama2 bermaksud kesialan (Hazan - dukacita)

  3. Jauhi nama2 khusus Allah Ta'ala (Al-Ahad - Yang Esa, Ash-Shamad - Tempat meminta....)*

  4. Jauhi nama2 bombastik - kemewahan, nasib yang baik utk elak kekeruhan ketika dipanggil. Nama2 yang dilarang: Aflah (sgt bejaya), Nafi' (sgt berguna), Rabbah (sgt beruntung), Yassar (sgt mewah)**

  5. Jauhi nama2 hamba selain dari Allah (Abdul Uzza - hamba Uzza, Abdun Nabi - hamba Nabi)

  6. Jauhi nama2 bermaksud mengada-ngada, ikut2 orang Kafir (Hayaam, Hyfa, Nahad, Susan, Miyadah, Nariman, Ghadah, Ahlaam...)*Rasulullah s.a.w: "Orang yang paling dimurkai Allah di Hari Kiamat dan sangat dibencinya ialah seorang lelaki yang dipanggil 'Malikul-amlaak' (Raja segala yang empunya), tiada yang lebih empunya kecuali Allah."**Rasulullah s.a.w: "...Janganlah kamu namakan anakmu Yasar, Rabah, atau Najihan, atau Aflah, kerana kau akan berkata: Apakah betul dia itu begitu? Sebenarnya dia tidak, maka nanti akan dijawab: Dia tidak. Hanya sanya nama2 itu empat, dan jangan kamu tanya aku banyak2."


3. Sunat dengan pakaian "Abu"


Memberi nama kun-yahnya, panggilan dengan 'Abu' (Abu Umair, Abu Hamzah....) walaupun tidak mempunyai anak bernama sedemikian. Kebiasaannya kun-yahnya diambil dari nama anak lelakinya yang sulung.


Pemberian nama dan kun-yah:


a. Lebih berhak menentukan nama ialah ayah, kerana anak itu menurut keturunan ayah, bukan ibu."Panggillah mereka dengan (nama) kepada bapa-bapa mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah." (Surah Al-Ahzab: 5)


b. Jangan panggil anak dengan nama yang tidak baik. (si pendek, si bisu...)"..Dan jangan memanggil dengan gelaran-gelaran (yan mengandungi keji)." (Surah Al-Hujurat: 11)


c. Nama Muhammad dan panggilan Abu QasimRasulullah s.a.w: "Namakanlah (anak-anak kamu dengan namaku, tetapi jangan beri kun-yah dengan kun-yahku. Hanyasanya aku ni Qasim an aku mengadili antara kamu."


Pendapat 1: Makruh gelar dengan gelaran Nabi s.a.w, Imam Syafi'e


Pendapat 2: Mubah / bole. menganggap hadis larangan telah dimansuhkan, Imam Malik


Pendapat 3: Harus tidak menggunakan nama dan gelaran sekali.Rasulullah s.a.w: "Sesiapa yang memakai namaku, jangan memakai kun-yahku. Dan siapa yang memakai kun-yahku, janganlah memakai namaku."


Pendapat 4: Dilarang memakai kun-yah khusus pada masa hayat Nabi s.a.w. Maka hukumnya, harus - Imam Malik.This entry was posted on Friday, October 16, 2009 and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Followers